ALLAH'IN VARLIĞINA İMAN EDEN HERKES KARDEŞTİR

Dünyanın barışa, dostluğa ve kardeşliğe belki de en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktayız. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın güçlenmesine duyulan acil ihtiyaca rağmen, bazı çevrelerin farklı inançtan, düşünceden, mezhepten olanlar arasında halen çatışmayı körüklüyor olmaları, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu kişilerin talep ettiği gibi bir çatışmayı ortadan kaldırmanın en önemli yolu, Allah'ın bize emrettiği gibi herkese karşı sevgiyle, merhametle yaklaşmak, affedici ve hoşgörülü olmak, ortak değerler üzerinde ittifak etmek, birlik olmaktır.

Bugün, dünya üzerinde büyük bir fikri mücadelenin devam ettiği doğrudur. Ancak mücadelenin tarafları Müslümanlar ve Yahudiler-Hıristiyanlar değildir. Hele de, Sünniler ve Şiiler gibi farklı mezheplerin mensupları asla değildir. Bu fikri mücadelenin bir tarafında, Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenler, Allah'ın gönderdiği peygamberlere sevgiyle bağlı olanlar diğer tarafında da din ahlakına ve dindarlara karşı olan ideolojileri savunanlar yer almaktadır. Dini ve ahlaki değerleri hedef alanlar, ellerindeki geniş imkanları birleştirdikleri ve dindar insanlara karşı ittifak halinde hareket ettikleri açıkça görülmektedir. Bu ittifakı fikri anlamda etkisiz hale getirmek, dinsiz materyalist telkinlerin olumsuz, yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldırmak, güzel ahlakın, mutluluğun, huzurun, güvenliğin, refahın hakim olduğu toplumları meydana getirmek için yegane bir yol vardır: Yeryüzündeki vicdan sahibi insanların, samimi olarak iman eden Hıristiyanların, dindar Yahudilerin ve her türlü mezhepten ve düşünceden tüm Müslümanların bu ortak amaç doğrultusunda biraraya gelmesi.

Adnan Oktar'ın Röportajlarından
Kardeşlikle İlgili Bölümler

Sevgi Dili, 6. Bölüm - Prof. Dr. Fadıl Geylani, Kadiri Tarikatı
Birlik Zamanı - 53. Bölüm - Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı
Sevgi Dili, 5. Bölüm - Sultan Baba Dergahı'ndan Mustafa Üstün
Birlik Zamanı - 51. Bölüm - Enis Öksüz, Ulaştırma Eski Bakanı
Sevgi Dili, 4. Bölüm - Mehmet Şevket Eygi
Neler Oldu? 1. Bölüm
Sevgi Dili, 3. Bölüm - Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun
Sevgi Dili, 2. Bölüm - İsmailağa Camiası'ndan Muhterem Mehmet Talu Hocamız
Hucurat Suresi, 9-10 Ayetlerinin Tefsiri (26 Mart 2014 tarihli sohbetten)
ABD Barışın ve Kardeşliğin Öncülüğünü Yapmalı
Birlik Zamanı - 50. Bölüm - Çetiner Çetin, Gazeteci Yazar Serap Akıncıoğlu ile Nura Yöneliş - 77. Bölüm (Müslümanlar arasında çekişme olmaz)
Sevgi Dili, 1. Bölüm - Yeni Nesil Camiası'ndan Moral FM Genel Müdürü Haluk İmamoğlu Birlik Zamanı - 49. Bölüm - Emekli Yarbay Tevfik Diker, 19. ve 20. Dönem Milletvekili
Kürtlerle dünyanın yaratılışından beri kardeşiz. Birlik Zamanı 43. Bölüm - Abdulhaluk Mehmet Çay, Devlet Eski Bakanı
Gündem Analiz - 33. Bölüm / 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Dünyanın Durumu, Dünya Ülkelerindeki Olaylar Dökümü, Dünya'da Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Barış, Futbol Sahalarında Fanatizm, ABD ve Avrupa’da IŞİD Tehlikesi, PKK Adnan Oktar'ın Yabancı Basındaki Makaleleri - Afrika açlığa ve kıtlığa mahkum mu?
Birlik Zamanı - 39. Bölüm - Prof. Dr. Alim Işık, 23. ve 24. Dönem MHP Milletvekili Birlik Zamanı - 38. Bölüm - Yahya Efe, Gazeteci-Yazar
Birlik Zamanı - 37. Bölüm - Tasarımcı, Televizyoncu Özlem Yeprem, Oyuncu ve Televizyoncu Reha Yeprem Birlik Zamanı - 35. Bölüm - Emin Pazarcı, Gazeteci
Birlik Zamanı - 32. Bölüm - Doç. Dr. Seyfettin Erol, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar, USGAM Başkanı Devletimiz Güneydoğu’da hemşerilik damarı yerine İslam kardeşliğini ortaya koymalı.
Geçmişte Kürt kardeşlerimizi çok ezdiler bu durumu değiştireceğiz. Birlik Zamanı - 30. Bölüm - Hasan Celal Güzel, Devlet ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Eski Bakanı
Birlik Zamanı - 29. Bölüm - Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, 20, Dönem BBP Milletvekili Azerbaycan bizim can parçamızdır, bir an önce birleşmeliyiz.
Birlik Zamanı - 28. Bölüm - Musa Okçu, Saadet Partisi GİK Üyesi, 20. Dönem Refah Partisi Milletvekili Müminlerin Arasını Düzeltmek ile İlgili Ayetlerin Tefsiri (30 Ocak 2014 tarihli sohbetten)
Birlik Zamanı - 24. Bölüm - Mehmet Hanifi Alır, 23. Dönem Milletvekili Serap Akıncıoğlu ile Nur'a Yöneliş - 43. Bölüm (Kutuplaşmanın zararları)
Müminlerin Arasını Düzeltmek ile İlgili Ayetlerin Tefsiri (22 Aralık 2013 tarihli sohbetten) Müminlerin Arasını Düzeltmek ile İlgili Ayetlerin Tefsiri (19 Aralık 2013 tarihli sohbetten)
Müminlerin Arasını Düzeltmek ile İlgili Ayetlerin Tefsiri (7 Aralık 2013 tarihli sohbetten) Serap Akıncıoğlu ile Nur'a Yöneliş - 41. Bölüm (Tesanüdün önemi)
Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozacak bir uslüp kullanmamak gerekir. #SevgiBarışKardeşlik etiketimiz twitterda etkili oldu.
Azeriler nasıl kardeşimizse Ermeniler de öyledir. Ermeniler, Kürtler bizim kardeşlerimiz canlarımızdır.
Serap Akıncıoğlu ile Nur'a Yöneliş - 36. Bölüm (İhtilfata değil, İttifakta Rahmet Vardır) Mısır ve Ortadoğu'daki kirli darbe kültürü - Selda Göktan
Bu yüzyıl sevgi yüzyılı olsun - Merve Büyükbayrak Suriye halkının kurtuluşu nasıl olur? Gülşah Güçyetmez
Mısır'la neden bu kadar çok ilgileniyoruz? Gülgün Göktan Müslümanların kardeş olması neyi ifade eder?
Ahmed Mahmoud, Gazeteci - El - Ahram Gazetesi, Mısır Allah'a karşı resmi olmak Müslümana yakışmaz - Gülgün Göktan
Birlik Zamanı - 4. Bölüm - Murat Altun, Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Alevilik kardeşliği hedefleyen sevgi ruhudur.
 

 

 
Türk-İslam dünyasının bir olması vakti gelmiştir. Dini, dili, örfü, geleneği, göreneği bir olan bu toplumların birleşmemesi, ortak hareket etmemesi için hiçbir sebep yoktur. Çoğunluğu aynı dili konuşan, bir olan Allah'a iman eden, Peygamberimiz (sav)'e gönülden teslim olmuş ve içten bir saygıyla O'nu seven, İslam ahlakının gereği olan misafirperverliği, sevgiyi, fedakarlığı, tevazuyu, candanlığı, vefakarlığı yaşayan kısacası özleri, kanları, canları bir olan Türk-İslam toplumları için birlik olmak büyük bir kolaylık ve nimettir. Bu milletler arasındaki mevcut ayrılık ise, son derece suni ve gereksiz bir ayrılıktır. Kafkasya'dan Tanzanya'ya, Fas'tan Fiji'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk-İslam dünyası birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde, Allah'ın izniyle, yeniden şahlanacaktır.
 

 

İslam ahlakının özünde birlik vardır. Allah Kuran'da yeryüzünde bozgunculuğun son bulması için iman edenlerin birbirleriyle dost olmaları, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bildirmiştir:

.. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Yeryüzünde akan kanın durması, anarşinin, terörün son bulması, Türk-İslam dünyasına refahın, bereketin ve huzurun hakim olması, tüm Müslüman aleminin güvenliğe kavuşması ve dünya barışının sağlanması için Türk-İslam Birliği'nin kurulması şarttır.

 

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

MÜSLÜMANLARIN BİRLİK OLMASI FARZDIR

Bugün artık tüm dünyada din karşıtı fikir sistemleri çökmeye yüz tutmuş, insanlar Allah'a imana ve din ahlakına yönelmeye başlamışlardır. Dahası İslam, dünya gündeminin en önemli konusu olmuş, insanlığın dikkati Hak dine çevrilmiştir. İçinde bulunduğumuz devrin teknolojik imkanları ise, Müslümanların hem birbirleri ile iş birliği yapmalarını kolaylaştırmış hem de insanlara İslam ahlakının güzelliklerini anlatmak için her türlü kitle iletişim imkanını sağlamıştır.

Ancak bir taraftan da İslam dünyasının bir kısmında fakirlik ve cehalet vardır. Bundan yararlanan birtakım kimseler, sözde İslam adına İslam dışı eylemler yaparak, dünyanın gözünde Müslümanları zan altında bırakmaktadırlar. İslam ahlakına karşı olan bazı çevreler de, Müslümanların bu durumundan yararlanarak onlara karşı her türlü zulmü uygulamakta, daha büyük zulümleri de planlamaktadırlar. >>>

Müslümanların birlik olmaları, sadece mevcut sıkıntıların sona ermesi için ihtiyaç duyulan siyasi bir gereklilik değildir. Bundan daha da önemlisi, birlik, zaten Müslüman olmanın gereklerinden biridir. Müslümanların hayatlarının her anında olduğu gibi, ulusal ve uluslararası siyasetlerinde de Kuran ahlakına göre davranmaları gerekir. Kuran ahlakı ise öncelikli olarak İslam dünyasının ittifak etmesini gerektirmektedir. Kuran ahlakının esas alınması, bu ittifakın kalıcı olmasını ve kendisinden beklenen aktif rolü üstlenmesini sağlayacaktır.

...

Bizim dindar Hıristiyanlara ve Yahudilere olan çağrımız da budur:

Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleşelim
.
Hepimiz Yaratıcımız ve Rabbimiz olan Allah'ı sevelim. O'nun emirlerine uyalım.

Ve Allah'ın bizi daha doğruya eriştirmesi için dua edelim. >>>

MÜSLÜMANLARIN, DİNDAR YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA ÇAĞRISI: ORTAK BİR KELİMEDE BİRLEŞELİM
BİRLİK MÜSLÜMANLARA GÜÇ KAZANDIRIR

Üç İlahi dinin mensupları da;
-Allah'ın tüm evreni yoktan yarattığına ve tüm maddeye sonsuz kudretiyle hakim olduğuna inanmaktadır.

-Allah'ın tüm canlıları mucizevi biçimde yarattığına ve insanın Allah'ın verdiği bir ruha sahip olduğuna iman etmektedir.

-Tarih boyunca, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav), Hz. İsa ve Hz. Musa ile beraber Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Davud gibi pek çok peygamber gönderdiğine inanmakta ve tüm bu peygamberleri sevmektedir. >>>

Müslümanlar arasındaki çekişmenin veya dağılmanın, onları manevi olarak güçten düşürecek bir gelişme olacağı açıktır. Bu, Allah'ın Kuran'da iman edenlere bildirdiği sırlardan biridir ve bununla önemli bir gerçeğe daha dikkat çekilmektedir: Nasıl ki ayrılıklar ve çekişmeler Müslümanları manevi olarak güçten düşürüyorsa, birlik ve tesanüd (dayanışma) de Müslümanlara güç kazandıracaktır. Allah Kuran'da, iman edenlerin "haklarına tecavüz edilmesi" durumunda birlik olup karşı koymalarını buyurmuştur:

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır. (Şura Suresi, 39)

>>>


 

Türk-İslam Birliği'nin vesile olacağı aydınlanma tüm dünyaya güzellik sunacaktır. ABD, Rusya, Çin, İsrail ve tüm Avrupa Devletleri Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıyla uzun yıllardır devam eden kökleşmiş sorunların bir anda çözüme kavuştuğunu görecek, bu durumdan herkes fayda sağlayacaktır. Türk-İslam dünyası dışında kalan büyük devletlerin güvenliğe, ekonomiye, kültürel değerlere dair tüm endişeleri bu birliğin kurulmasıyla tamamen ortadan kalkacaktır. Terörle mücadele sona erecek, kültürel çatışma riski tamamen ortadan kalkacak, yer altı kaynakları ve hammaddeden tüm insanların en güzel şekilde faydalanması sağlanacak, ekonomi istikrara kavuşacak ve buhran ihtimali bertaraf edilecek, askeri giderlere ayrılan bütçe insanların daha kaliteli ve güvenli bir yaşamaları için sarfedilecektir. Açıktır ki, güçlü bir Türk-İslam Birliği'nin varlığı bütün milletlerin menfaatinedir.

 

 

Çözüm, tüm Müslümanları birleştirecek ve onlara doğru yolu gösterecek bir Türk İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Türk İslam Birliği'nin kurulması için çalışmak, her Müslümanın görevidir. Her Müslüman birey, gittiği camide, okuduğu okulda, iş yerinde, ziyaret ettiği internet platformunda, üyesi olduğu vakıfta veya kuruluşta, dünya Müslümanlarının birliği için çaba göstermeli, diğer Müslümanları bu konuda teşvik etmelidir.

 

 

 

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN ÇALIŞMALARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR: ORTADOĞU'DA DOSTLUKLAR KURULUYOR

SAYIN ADNAN OKTAR'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN TÜRK İSLAM DÜNYASINDA DOSTLUKLAR GÜÇLENİYOR

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NİN ORTADOĞU'YA GETİRECEĞİ BARIŞIN İŞARETLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NİN ÖNEMLİ BİR ADIMI: MÜSLÜMANLARIN KARDEŞLİK DUYGULARININ PEKİŞMESİ

SAYIN ADNAN OKTAR'IN DOSTLUK VE KARDEŞLİK MESAJLARININ ETKİSİ: ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

SAYIN ADNAN OKTAR'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN ARAP DÜNYASIYLA YAKINLAŞMA

SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAFKASLARDA DOSTLUK VE İTTİFAK ÇAĞRILARININ ETKİSİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

SAYIN ADNAN OKTAR'IN KAFKASLARDA BİRLİK VE KARDEŞLİK ÇAĞRILARININ ETKİSİ: RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DOSTLUK MESAJLARI

IRAK'TAKİ GELİŞMELER, TAM DA SAYIN ADNAN OKTAR'IN SÖYLEDİĞİ YÖNDE OLUYOR

SAYIN ADNAN OKTAR'IN İFADE ETTİĞİ GİBİ, FİLİSTİN VE İSRAİL'İN TEK KURTULUŞU: TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

   
      Kanser İlaçları Ücretsiz Olacak

      Binali Yıldırım: “Çözüm Mözüm Yok”

      Rusya BM Temsilcisinden İngiltere’ye: “Sömürgeci Alışkanlıklarınızdan Vazgeçin”

      Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadını Her Şeyden Uzak Tutan Mantıkla Güçlü Bir Millet Oluşmaz”

      Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mezheplerin Üstünde İslam Var, İslam'da Birleşin”

 
 
 

 

 

 

 

"MEDENİYETLER ÇATIŞMASI" DARWINİST ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN KİTAP EHLİ'NE TAVRI TÜM MÜSLÜMANLARA ÖRNEK OLMALIDIR
HIRİSTİYANLAR VE MÜSLÜMANLAR İÇİN ORTAK BİR MÜJDE
KENAN DİYARI TÜM İLAHİ DİNLER İÇİN BARIŞ VE ESENLİK YURDU OLMALIDIR
TEVRAT'TAN VE İNCİL'DEN BARIŞA, HOŞGÖRÜYE VE GÜZEL AHLAKA DAVET
ORTAK FİKRİ MÜCADELE
TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ BARIŞSEVERDİR
TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NDE HER DÜŞÜNCEYE KARŞI SAYGI VARDIR
TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ, TİCARETİ CANLANDIRACAK EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEKTİR
TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NİN KALKINMA MODELİ

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NİN AÇIK GÖRÜŞLÜDÜR

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'NDE FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR
EHL-İ KİTAP İSLAM İTTİFAKI
KİTAP EHLİ'NE ÇAĞRI: GELİN BİRLİK OLALIM
MÜSLÜMANIN KİTAP EHLİ'NE VE ATEİST SİYONİZM'E BAKIŞ AÇISI NASIL OLMALIDIR?
MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER
MÜSLÜMANIN YAHUDİLİK VE ANTİSEMİTİZME BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
YAHUDİLİK KONUSUNDA ADALETİN GEREĞİ
MEDENİYETLERİN BARIŞI
DİYALOG DÜŞÜNCESİ DOĞRU MU YANLIŞ MI?
KİTAP EHLİNDEN İMAN EDENLER BİRBİRLERİNİN VELİSİDİRLER

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran